Slovenský vodohospodářský podnik v nepříznivé situaci

blank

Státní podnik se nachází ve složité situaci. Podle Odborového svazu dřevo, lesy, voda za tím stojí absentující platby od státu, které tvoří polovinu příjmů, který od září nedokáže vyplatit mzdy 3 100 zaměstnancům. Odbory apelují na okamžité řešení. 

Podle svazu měly být pro tento rok refundované platby 52 milionů eur, vyplacených bylo jen 2,5 milionu, což tvoří 4,9 % částky. Předsedkyně svazu Vlasta Szabová sdělila, že míra propadu plateb za poslední tři roky podnik dostala do výrazného zadlužení, které ohrožuje plnění jeho základních činností.

Odbory již vyzvaly slovenskou vládu, ministra financí a mistra životního prostředí k urychlenému řešení situace. Podnik v posledních měsících vypracoval řadu analýz a strategií ke stabilizaci. Podle odborů se situace zhoršuje už od roku 2010. Podnik spravuje vodní toky a povodí na Slovensku, patří ke klíčovým a strategickým podnikům státu.

 

Scroll to Top