Veolia ČR vydala ESG Report za rok 2022

blank

Skupina Veolia ČR publikuje řadu let nefinanční data v podobě Zprávy o udržitelném rozvoji, nově pod názvem ESG Report. Dokument prezentuje výsledky skupiny v České republice podle ukazatelů (KPIs) stanovených v roce 2019. Zpráva přibližuje nefinanční reporting z oblasti řízení společnosti, životního prostředí, péče o zaměstnance a zákazníky, sociální a společenské oblasti.

Ve vodohospodářství je dlouhodobou prioritou skupiny Veolia ČR snižovat ztráty vody v síti a předcházet jejich vzniku. Skupina je díky kombinaci tradičních i moderních metod detekce a diagnostiky dlouhodobě nad evropským průměrem v efektivitě vodovodních sítí. „V posledních letech jsme dosáhli maxima možného v současných podmínkách a výchylky ve ztrátách nyní způsobuje spíše vliv počasí, například prudké změny teplot nebo silné mrazy,“ vysvětluje zástupce technického ředitele pro Zónu střední a východní Evropy Bohdan Soukup.

Do negativních výsledků roku 2022 se promítly dozvuky epidemie COVID 19 a s tím spojeného významného snížení spotřeby vody, zejména v Praze, uvedla skupina. Vodárenské společnosti dnes využívají nové unikátní technologie, jako jsou družicové systémy, aplikace akustických detekčních systémů, rozšiřování on-line měření a vyhodnocování pásem vodovodní sítě, společně s podporou nasazení smart meteringu, jak na vodovodní síti, tak u konečných zákazníků.

Rozšířeno bylo použití prostředku Smart Ball s cílem identifikovat úniky z páteřní sítě, která je jinak problematický dostupná. Chytrý dispečerský systém SWiM (Smart Water integrated Management) společnosti Pražské vodovody a kanalizace nově detekuje úniky vody pomocí strojového učení. Počítač provádí analýzu dat z dispečinku a na základě odchylky mezi měřenou a předpokládanou spotřebou vody umí upozornit na potencionální únik.

Skupina Veolia ČR je předním dodavatelem služeb na vodohospodářském trhu s působností na českém trhu od roku 1996. Společnosti ze skupiny Veolia ČR na svém distribučním území zásobují pitnou vodou celkem 2,54 milionů obyvatel. Vodohospodářské služby poskytují několika desítkám průmyslových podniků. Pro necelé 2 miliony obyvatel zajišťují odvádění a čištění odpadních vod.

ESG report najdete zde.

 

Scroll to Top