Znáš Aquaponii?

blank

Aquaponie je přírodní princip využívaný v integrovaných systémech kombinující chov ryb a pěstování rostlin. Samotný název je spojením slov akvakultura a hydroponie, vystihující spojení těchto technologií. Aquaponie je snahou o vytvoření ekosystému podobného tomu přírodnímu. Na rozdíl od přirozeného ekosystému je aquaponický systém uzavřená soustava vytvořená člověkem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Akvaponie

Úkol: Prostuduj příklad aquaponické farmy a popiš její princip. Dále shlédni příklad aquaponické minifarmy v domácím prostředí. Jak se liší od toho profesionálního. Jaké druhy ryb jsou nejvhodnější?

Zdroj: https://www.cityaquaponie.cz/co-je-to-aquaponie/

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=r0YYajgKYeo

 

Scroll to Top