Triky s vodou: připrav show pro spolužáky

blank

Připrav pro spolužáky show v podobě zajímavých experimentů s vodou. Nech se inspirovat několika pokusy ve videu níže.

Doporučený postup:

  • Napiš si, jak jdou jednotlivé experimenty za sebou a co znázorňují, případně na jakém fyzikálním principu jsou založeny.
  • Vypiš všechny pomůcky, které budeš k danému experimentu potřebovat.
  • Pokus se jednotlivé experimenty vysvětlit.
  • Domluv se s vyučujícím ohledně bezpečnosti prováděných experimentů.
  • Sestav si časový harmonogram experimentů.
  • Pokud to bude možné, vyzvi někoho z publika k asistenci

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lPO68-VRJpI

Scroll to Top