Zahájena oprava vodní nádrže Gramanec

blank

Povodí Moravy spustilo další opravu. Tou projde nádrž Gramanec na Uherskohradišťsku se zásobním objemem 56 000 kubíků vody. Investice ve výši 17 milionů podle vodohospodářů povede k obnovení všech funkcí nádrže včetně funkce biologické a estetické. Obnova spočívá zejména v opravě hráze, odtěžení sedimentů a opravě výpustného zařízení. Hotovo má být za rok.

Ještě před zahájením opravy bylo nutné odstranit více než 10 000 kubíků sedimentů. „Našim cílem je zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ vysvětlil generální ředitel Václav Gargulák.

Odstranění nánosů povede k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. Opravy výpustného zařízení a oprava hrází zajistí bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také během povodní, uvedlo dále Povodí Moravy. „Provedeme dosypání hrází, opravu svahů a opevnění hráze. Dále se zaměříme na opravu výpustního objektu a manipulačního zařízení i propustku do obtokového koryta. Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité zejména pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže,“ doplnil Gargulák.

 

Scroll to Top