Radek Hospodka: obor se dotýká každého z nás

blank

Rozsah regulace ministerstva zemědělství ve vodárenství a základní data infrastruktury přiblížil na mezinárodní výstavě VOD-KA 2023 Radek Hospodka. Úvodem zdůraznil, že vodohospodářství se dotýká každého obyvatele. Vytrvalé investice do infrastruktury se nutně promítají v oborových datech. Pro příklad bylo v roce 1989 zásobováno z veřejných vodovodů 82,4 % obyvatelstva, dnes je to 96 %. Dlouhodobě klesají ztráty vody v síti.

Za období 2020-2021 bylo v České republice postaveno 467 kilometrů vodovodních řadů. Sektor je také podle Hospodky charakteristický velkým množstvím vlastníků a provozovatelů. Ten rovněž zdůraznil kompetence ministerstva v této oblasti, mezi které například patří benchmarking pro obor a jeho rozvoj, správa seznamu technických auditorů nebo mezinárodní spolupráce.

Scroll to Top