SmVaK Ostrava nabízí efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén

blank

Firma znovu nabízí efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti. Vodaři také zjednodušili cenovou politiku služby. Cena je dána objemem bazénu a vzdáleností, na kterou se musí transportovat. Loni společnost evidovala největší zájem o napouštění na Karvinsku, kde její cisterna vyrazila více než osmdesátkrát. V případě využití vody ze studny je na místě laboratorní rozbor, který nabízí partnerská společnost VodoTech.

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Ohled na okolí

Majitelé zahradních bazénů by měli při napouštění dodržovat základní pravidla. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den. „Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili téměř tři sta bazénů,“ vysvětluje Koníř.

Pozor na vodní kámen nebo barvu vody

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. „Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ komentuje vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.

VodoTech, s.r.o., Ostrava - recenze, fotky, telefonní číslo a adresa - Stavebnictví v Ostrava - Nicelocal.cz

Bezpečná doprava vzorků do laboratoře

Firma také vysvětluje, jak správně vzorky z bazénu odebírat, jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho bezpečně dopravit do laboratoře. „Vzorkovnice pro odběr vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř. Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Vzorek se odebírá těsně před transportem do laboratoře. Pokud nelze vzorek vody dopravit do laboratoře bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři musí být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru vzorku,“ doplňuje Veselá.

Česká republika je bazénová velmoc. Více bazénů mají jen Francouzi a Španělé. V počtu zahradních bazénů na 100 tisíc obyvatel patří České republice v Evropě třetí místo. Například v porovnání s Německem jich v přepočtu na hlavu vlastní tuzemské domácnosti více než dvojnásobek.

Scroll to Top