Komplexní plán proti suchu, na prevenci téměř 16 miliard ročně

blank

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodou pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje, takové jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 ministerstva zemědělství. Materiál schválila vláda. Na vybudování opatření každý rok ministerstvo zemědělství vynaloží téměř 16 miliard, z toho 40 % z národního rozpočtu a 60 % z fondů Evropské unie. Pro opatření v gesci ministerstva životního prostředí bude potřeba ročně zhruba 9 miliard korun.

„Koncepce ochrany před následky sucha je zásadní materiál, ve kterém popisujeme, jakým způsobem se dlouhodobě chystáme zmírňovat dopady klimatické změny. Vycházíme při tom z nejmodernějších poznatků a inspirujeme se také zkušenostmi z realizace opatření v uplynulých letech. Musíme být včas připraveni na budoucí výskyt sucha, nerovnoměrných srážek a nárůst teploty vzduchu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Adaptovat se podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) potřebujeme o to více a rychleji, protože z aktuálního vyhodnocení hydrologické situace a v Koncepci modelovaných scénářů lze očekávat nárůst teploty vzduchu o více než dva stupně Celsia ještě před rokem 2040. „Nutnost realizace adaptačních opatření, zejména efektivních opatření k zajištění vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zabezpečení energetických zdrojů a současně k zadržení a posílení vody v krajině pro krajinné ekosystémy i zemědělskou produkci, je o to naléhavější,“ uvedl za spolugestora Koncepce ochrany před následky sucha Hladík.

Ministerstvo zemědělství chce v dalších letech podporovat výstavbu a rekonstrukce rybníků, vodovodů a kanalizací, pozemkové úpravy, které vracejí vodu do krajiny, a propojování vodárenských soustav, aby bylo možné v případě sucha přivést vodu do postižených míst. „Cílem všech opatření je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatelstvo, zadržovat vodu v krajině, posilovat zdroje a zajistit jejich dostatek pro dobrý stav životního prostředí a zároveň pro zemědělskou produkci,“ řekl Nekula.

Na vybudování opatření každý rok ministerstvo zemědělství vynaloží téměř 16 miliard „Pro příklad, jen na potřebnou revitalizaci vodních toků počítáme s jednou miliardou korun z aktuálního Operačního programu Životní prostředí. Dotací na celou mozaiku opatření proti suchu připravujeme celou řadu, právě teď nám až do konce listopadu běží více než třicetimilionová výzva pro majitele nebo nájemce malých vodních nádrží na jejich dílčí opravy. Dobře víme, že čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Kromě toho obcím a krajům také teď nabízíme finance ve výši přes 18 milionů korun na zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrhy konkrétních opatření,“ doplnil Hladík.

Scroll to Top