Ztráty vody v Chorvatsku na 50 %

blank

Dovolenkový ráj Čechů, Chorvatsko, se v minulosti potýkal s velkými problémy, které souvisely se schvalováním projektů ve vodohospodářském sektoru a následnou realizací. Situace v oblasti je dnes výrazně lepší, protože mezitím byla připravena řada rozvojových projektů týkající se veřejného zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, protipovodňové ochrany a závlah, uvedla pro vodarenstvi.cz prostřednictvím Českého velvyslanectví v Záhřebu státní vodohospodářská agentura Chorvatská voda (Hrvatske vode). 

Podle posledních údajů je v Chorvatsku k veřejné kanalizaci připojeno zhruba 57 % obyvatelstva. Na národní úrovni země vzniká přibližně 50 % ztrát vody, což podle agentury činí 230 milionů kubíků vody ročně. To přináší naléhavé provedení některých činností ve smyslu finanční, technické, investiční a provozní pomoci poskytovatelům vodohospodářských služeb, kteří tyto vodovody spravují, vysvětlila agentura. Ke klíčovým vodohospodářským projektům v Chorvatsku patří výstavba ústřední čistírny Split-Solin, výstavba vodovodní a kanalizační sítě ve středodalmátské oblasti Kaštela – Trogir nebo realizace čistírny v Dubrovníku na jihu země.

Zachycování velkého množství vody v povodích

Negativní dopady se podle Chorvatské vody projevují v zachycování zbytečně velkého množství vody v některých povodích, což v dlouhodobém horizontu může vést ke změně přirozené biologické a hydrologické bilance, ale také ke snížení kapacity některých pramenů v důsledku negativní vodní bilance, které z dlouhodobého hlediska zásobují určité oblasti. Ztráty vody v Chorvatsku jsou dnes více než třikrát větší než v České republice, kde v roce 2021 dosahovaly 14,9 procenta. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl v Česku 87,4 %, z tohoto bylo 96,9 % napojeno na čistírnu odpadních vod.

Scroll to Top