PVK k odtahu vozidla při havárii vodárenské sítě

blank

Vodaři musí havárii na vodovodní nebo kanalizační síti neprodleně opravit. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích mají možnost rozhodnout o odtahu vozidla, které brání opravě.

„Vůz vždy zamíří na odstavné parkoviště, kde je bezplatně vydán majiteli. Úhradu za odtah hradí Pražské vodovody a kanalizace,“ vysvětlil mluvčí Tomáš Mrázek s tím, že vozidlo je z odstavného parkoviště předáno oprávněné osobě, která se prokáže osvědčením o technickém průkazu vozidla, platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.

Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK  840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662. Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní doby naleznete na webu Správy služeb: https://www.sshmp.cz/odtahy/odtahova-parkoviste/.

Scroll to Top