Lesy ČR obnovily čtyři úseky Schwarzenberského kanálu

blank

Podnik na Šumavě úspěšně zrealizoval modernizaci čtyř úseků Schwarzenberského plavebního kanálu s délkou bezmála tři a půl kilometru. Přeshraniční projekt za 21 milionů trval čtyři roky a Evropská unie ho spolufinancovala 15 miliony. Lesy ČR od roku 2019 obnovovaly opevnění Otovského a Schwarzenberského toku a dále toku Světlá. 

„Nejdříve jsme vybudovali lesní cestu K Oponě, po které se přivážel materiál na obnovu kanálu. Dnes se po ní dostává lesnický personál do porostů, ale využívá ji i veřejnost. Zpřístupnili jsme další úsek této národní technické památky,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro povodí Vltavy z Lesů ČR. Podnik odstranil pařezy zarostlé do původního opevnění, zasahující do průtočného profilu. „Jako kdysi při stavbě kanálu posloužil k opravě zdí koryt místní kámen skládaný nasucho. V podmáčených místech jsme obnovili dřevěné opevnění dna,“ doplnil Poláček.

blank

Lesy ČR také přiblížily historický význam kanálu, který byl postaven v letech 1789 až 1793 a převedl přes šumavský hřeben vodu z povodí Vltavy do povodí Dunaje. Z nepřístupných oblastí Šumavy se podle podniku do Vídně splavovalo palivové dříví, jehož byl v Rakousku nedostatek a prodávalo se za dvojnásobnou cenu než v Praze.

Aby bylo pro plavení dřeva dostatek vody, do kanálu se svedly okolní toky a vybudovaly se nádrže. Po kanále se plavilo dříví asi sto let, dnes je národní technickou památkou, doplnily Lesy ČR, které v České republice spravují 38,5 tisíc kilometrů toků a bystřin a přes 1 000 malých nádrží. Jedná se většinou o toky s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí.

Scroll to Top