Dohoda o Turówu: Polska strana plní závazky

blank

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že transparentně a podle zákona zveřejňuje všechny informace, které získává od polské strany díky loni uzavřené mezivládní Dohodě u dole Turów. Ta slouží k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole.

„Po roce existence mezivládní Dohody o Turówu platí, že polská strana skutečně závazky plní, probíhá velmi intenzivní komunikace. Díky tomu máme konečně možnost téměř on-line monitorovat vliv těžby na životní prostředí, máme data o stavu podzemních vod, o hluku a kvalitě ovzduší. Započala také fáze hodnocení funkčnosti podzemní bariéry a ve spolupráci s Libereckým krajem dozorujeme přípravu zemního valu,“ řekl Michal Pastvinský, ředitel zahraničního odboru MŽP a zmocněnec za ČR pro Dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów.

Liberecký kraj rovněž získal finanční prostředky na vodohospodářská opatření i lokální projekty. „I my tak musíme plnit závazky, které vyplývají ze smlouvy, stejně jako plnit požadavky českých zákonů v případech, které se týkají ochrany obchodního tajemství nebo ochrany duševního vlastnictví,“ řekl Pastvinský.

Zdroj: MŽP

 

Scroll to Top