Další investiční akce SVS

blank

Severočeská vodárenská společnost pokračuje v investicích do infrastruktury a provede rekonstrukci dožilé čerpací stanice odpadních vod. Ta byla uvedena do provozu v roce 1993. 

Stanice nemá bezpečností přepad, při nastoupání hladiny v akumulaci do úrovně lomové šachty na přítoku odtékají odpadní vody přepadem do dešťové kanalizace a následně do propojovacího kanálu za ČSOV. Firma dále uvedla, že je povrch v areálu nezpevněný a travnatý s výskytem náletových dřevin a keřů.

K objektu čerpací stanice vede zpevněná plocha z betonových panelů. Celý areál je oplocen kombinací dřevěného plotu a plotu z vlnitého plechu. Vstup do areálu je řešen příjezdovou bránou z ulice Jezerní. V objektu se nachází bývalé provozní objekty ČOV (kalojem, hrubé přečištění, dosazovací nádrž) a v roce 2012 byl v areálu vybudován stožár mobilního operátora. Modernizace čistírny má být dokončena do konce letošního července, SVS letos pro projekty na Českolipsku vyhradila téměř 120 milionů.

Scroll to Top