Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mimoni

blank

V Mimoni, v ulici Skřivánčí, provede Severočeská vodárenská společnost opravu kanalizace a vodovodu z roku 1960. V lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 milimetrů, který byl uveden do provozu v roce 1960. Potrubí je poruchové. V ulici Skřivánčí se nachází kanalizační stoka z PVC DN 315. Kanalizační stoka vykazuje netěsné spoje, protispády, chybně napojené přípojky a poškozené šachty. Z uvedených technických důvodů společnost rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 202,5 metru a kanalizace v celkové délce 217 metrů. Investorem je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. března. Vlastní stavební práce začnou v polovině dubna. Hotovo má být do 31. července.

Scroll to Top