Moravskoslezský kraj přispěje 32 milionů na vodohospodářské projekty

blank

Peníze z kraje pomohou najít optimální způsob odkanalizování obcí, čištění splaškových vod nebo hospodaření se srážkovými vodami. Kraj také přispěje na samotnou výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren a vodárenských objektů.

Hejtmanství podpoří více než dvěma miliony korun sedm obcí, které připravují projekty na optimalizaci odkanalizování, čištění splaškových vod a zefektivnění hospodaření se srážkovými vodami. Téměř 30 milionů půjde na samotné výstavby kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů.

Moravskoslezský kraj rovněž podpoří volnočasové aktivity pro děti a mládež. Přispěje 3 miliony korun na letní tábory a zájmovou činnost. Krajští zastupitelé schválili podporu celkem 43 neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují práci s dětmi a mládeží do 26 let. Neziskovky mohou krajské peníze využít na celoroční fungování zájmové aktivity nebo na snížení ceny prázdninových pobytových táborů.

Foto: ČOV Pustá Polom

Scroll to Top