Voda Zlín 2023: vonRoll hydro k vyhledávání úniků vody z potrubí

blank

Firma vonRoll hydro vystoupila na konferenci Voda Zlín 2023 s příspěvkem, který se zabýval možnostmi detekce úniků vody z potrubí pomocí kapesního detektoru Leakpen. 

Lokalizace úniků vody z potrubí je totiž významnou činností při provozování vodohospodářské infrastruktury pro zásobování pitnou vodou a technickým pokrokem dochází k miniaturizaci také v oblasti detektorů poruch vodovodního potrubí.

Leakpen je jednoduché a kompaktní zařízení, jakým je možné detekovat možné úniky v počátku jednoduchým způsobem a na základě tohoto měření teprve poté přistoupit k detailnímu vyhledávání poruchy a tím pádem předejít ke ztrátám finančních prostředků, které úniky způsobují.

Scroll to Top