Voda Zlín 2023: Rekonstrukce vodojemu Flora – podolské komory

blank

Prezentace firmy Sweco Hydroprojekt podala informace o návrhu a realizaci rekonstrukce vodojemu Flora – podolské komory. Vodojem je čtyřkomorový zemní vodojem z počátku minulého století o celkové kapacitě 20 500 kubíků vody.

Rekonstrukce spočívala v kompletním nahrazení původních stropních desek a sloupů novými železobetonovými, v sanaci stěn a dna akumulačních komor, v kompletní obnově armaturních komor vodojemu včetně výměny všech potrubí do nerezového standardu a hydraulického zkapacitnění propojení celého systému VDJ Flora včetně čerpací stanice Flora.

Dále byl prezentován postup výstavby, popsán způsob provádění rekonstrukce jako například betonáž nových prvků a použití zvláštních technologií a materiálů.

Foto: SMP CZ

Scroll to Top