Nové číslo časopisu Sovak

blank

V příspěvku Nová podtlaková kanalizace s bezdrátovým monitoringem stavu ventilu a sběrných šachet popisuje Jiří Petřík technické řešení zvolené pro odkanalizování splaškových odpadních vod v rovinatém území s vysokou hladinou podzemní vody. Pojmenovává zásady, které je při stavbě podtlakové kanalizace vhodné dodržet.

Obálka čísla 2/2023 časopisu Sovak.

Článek autorského týmu Danka Barloková, Ján Ilavský, Viliam Šimko a Pavol Mikula se zabývá výskytem sinic ve vodárenských nádržích na Slovensku a prezentuje výsledky experimentů s odstraňováním sinic z povrchové vody v nádrži Turček.

Ve druhém dílu seriálu, který je věnován problematice snižování ztrát vody, popisují Jan Kobr a Petr Sýkora současný stav a trend ve vývoji ztrát vody v Praze, blíže představují použití satelitní detekce úniků vody v hlavním městě.

Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací v listopadu roku 2022 získali ocenění Čestný člen SOVAK ČR Ing. Jiří Heřman, člen představenstva spolku a předseda představenstva společnosti ČEVAK, a Ing. Antonín Jágl, bývalý člen představenstva SOVAK ČR a bývalý ředitel akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Rozhovory s oceněnými osobnostmi vedla Ivana Weinzettlová Jungová.

Petra Volavá připravila krátké Ohlédnutí za konferencí Nové trendy v čistírenství, která se konala v listopadu v Táboře. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.

V článku Produkce čistírenských kalů v roce 2021 shrnuje Miroslav Kos údaje zveřejněné ve Statistické ročence České republiky, která byla vydána počátkem prosince 2022.

V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností ČEVAK, Pražská vodohospodářská společnost, Vodovody a kanalizace Beroun, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, Vodovody a kanalizace Zlín, Ostravské vodárny a kanalizace a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST.

Článek Hydraulický okruh Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně autorů Michala Žoužely, Aleše Staňka, Věry Hubačíkové a Milady Šťastné přibližuje postup při projektování a stavbě hydraulického okruhu, který umožňuje na malých modelech velmi realisticky prezentovat řadu jevů a různé typy proudění, s nimiž se studenti Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně mohou ve své praxi setkat.

Josef Nepovím se v příspěvku K problematice oprav a údržby vodovodních nebo kanalizačních přípojek uložených ve veřejném prostranství věnuje právnímu rozboru pozadí sporů, které se týkají odpovědnosti za opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených na pozemcích, tvořících veřejné prostranství.

Jan Havel a Daniel Marian nabízejí v prvním díle  příspěvku Elektronické uzavírání smluv přehled forem elektronických podpisů, právní úpravy s nimi spojené a soudní praxe při rozhodování o platnosti smlouvy uzavřené s jejich využitím.

Přehled obsahu vydání naleznete zde.
Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top