VaK Břeclav ke specifičnosti oboru v oblasti komunikace

blank

V porovnání s jinými odvětvími ekonomiky působí vodárenství izolovaně. Součástí komunikace ve vodárenství je vysvětlování citlivých témat, jako jsou cenotvorba nebo vlastnická struktura. Zároveň se také řada společností snaží aktivně pojímat a nabízet pozitivní témata, například prostřednictvím sociálních sítích. Redakce vodarenstvi.cz s hovořila s ředitelem Vodovodů a kanalizací Břeclav Milanem Vojtou. 

Jaké komunikační kanály a nástroje společnost využívá? Jaká je zpětná vazba ze strany stakeholderů a médií, včetně těch regionálních?
Využíváme internetové stránky naší společnosti, pro média vydáváme tiskové zprávy, některá témata komunikujeme formou placené inzerce. Samozřejmě využíváme také rádio nebo televize, pokud pro ně máme atraktivní témata. Asi dva roky komunikujeme přes sociální sítě, konkrétně Facebook. Využíváme také obecních a městských zpravodajů, začali jsme s vlastním firemním zpravodajem. Částečně využíváme adresný a hromadný mailing, zajímáme se o možnost vlastní mobilní aplikace. Odezva je velmi dobrá, média mají o aktuality velký zájem, vedení obcí, tedy z větší části našich akcionářů, tyto informace také zajímají.

Může jít o obrázek uvnitř

Jak by podle vás měly být co nejsrozumitelněji a nejefektivněji komunikována citlivá témata, jako jsou například cenotvorba, vlastnická struktura vodárenských společností, zisky, investice a obnova vodárenské infrastruktury, legislativní ukotvení oboru mezi řadu státních institucí nebo ztráty vody v síti?
Samozřejmě největší reakce vyvolá změna ceny. Je to věc, za kterou nás stěží někdo pochválí, i když nárůsty v posledních letech nebyly nějak zásadní v kontextu celkového dění a inflace. Snažíme se vysvětlit skladbu ceny a faktory, které ji ovlivňují, komunikujeme otevřeně. Každopádně nás lidé vždy nejraději srovnávají s těmi nejlevnějšími, byť průměrná hladina v oboru je jiná. Rádi se prezentujeme také investicemi nebo významnějšími opravami, to jsou témata vděčná. Podle mě je dobré ukázat, co vše je potřeba činit pro to, aby voda tekla nebo odtékala z domácností tak, jak má. U ztrát v síti si nemyslím, že je to věc, která by širší skupiny obyvatel zajímala, na druhou stranu náš projekt satelitní analýzy skrytých úniků vody vzbudil velký zájem. Věci kolem legislativy jsou spíše úzkoprofilovým tématem, který velký zájem určitě nebudí, a ani my jej iniciativně nekomunikujeme, na druhou stranu se sami potýkáme s kritikou za věci související právě s legislativou.

Může jít o obrázek 1 osobě a venkovnímu

Média, ale také laická veřejnost příznivě reflektují pozitivní témata. Jaká témata a v jaké frekvenci společnost komunikuje v tomto ohledu?
U médií si těmi pozitivními tématy nejsem příliš jistý, průšvihy jsou bohužel mediálně vděčnější. Ale reagují dobře i na pozitivní věci. Snažíme se je komunikovat a je jich v konečném důsledku celá řada, prezentovat jimi se zvládáme možná jednou, dvakrát za měsíc.

Může jít o obrázek 17 lidem a stojícím lidem

Scroll to Top