eVodník – chytrý vodoměr ke sledování spotřeby vody

blank

Už jste slyšeli o chytrém vodoměru? eVodník v konkrétní nemovitosti neustále monitoruje stav spotřebované vody, a jakmile vyhodnotí, že jí někde odtéká více, než je z dlouhodobého hlediska běžné, začne konat.

Především sám zavře přívod vody a pošle hlášení majiteli nebo správci budovy na mobilní telefon a do e-mailové schránky. S určenou osobou ale komunikuje i tehdy, když je vše v pořádku. Systém si totiž kontinuálně vede záznamy o spotřebě, které pak předává dál.

Celý systém se ovládá prostřednictvím aplikace, kterou je možné si stáhnout do mobilu, tabletu nebo počítače. Tento vodoměr například hlídá spotřebu vody v brněnské vile Tugendhat.

Úkol do semináře: Připrav stručné vysvětlení pro ostatní spolužáky, jak chytrý vodoměr funguje a ve kterých známých budovách už monitoruje spotřebu vody.

 Zdroj: https://www.smart-jmk.cz/reference/projekt-2/

Scroll to Top