Uzavření části promenádní cesty u přehrady Harcov

blank

Povodí Labe upozorňuje na uzavření části promenádní cesty u přehrady Harcov v Liberci kvůli propadu osmi metrů bývalého náhonu vedoucího na původní Textilanu před klubovnou Junáka a Českého skauta, a to v části staveniště, která byla již před touto událostí zaplocena. 

Vodohospodáři uvedli, že vzhledem k tomu, že podzemní náhon vede v trase pod promenádní cestou podél přehrady Harcov, která byla pro veřejnost částečně přístupná, a při jeho případné další havárii by mohlo dojít k propadnutí cesty, musela být cesta v úseku dlouhém zhruba 300 metrů směrem od hráze uzavřena dříve, než bylo původně v plánu.

Přehrada prochází po více než sto letech rozsáhlou opravou. Účelem modernizace je zajištění bezpečnosti vodního díla za povodní se současným navýšením retenčního objemu a zlepšením podmínek pro ochranu intravilánu Liberce před povodněmi. Práce budou probíhat do poloviny roku 2025.

Přehrada je kulturní památkou. Musí zde být proto zachován stávající ráz přehrady a rekonstrukce byla průběžně konzultována s pracovištěm Národního památkového úřadu v Liberci. Po opravě si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky než nyní. V případě extrémních záplav bude možné odvést z Harcova kontrolovaně mnohem více vody než v současné době a zabránit jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze.

Generálním dodavatelem je sdružení s názvem Společnost VD Harcov, které tvoří Gardenline Litoměřice a YUCON CZ Brno. Náklady dle uzavřené smlouvy o dílo činí necelých 388 milionů. Stavba je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie Národního plánu obnovy a bude realizovaná díky programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi IV.

 

Scroll to Top