Bezpečnější chlorování na vodojemu Ládví

blank

Pražské vodovody a kanalizace zavedly na vodojemu Ládví I nejmodernější formu chlorování pitné vody. Jak uvedl v tiskové zprávě mluvčí Tomáš Mrázek, původní metoda, aplikace plynného chloru, byla nahrazena výrobou chlornanu sodného přímo v místě dávkování.

„Velkou výhodou je z provozního hlediska bezpečnost s ohledem na bytovou zástavbu v okolí. Eliminujeme totiž skladování sudů s plynným chlorem a jejich dopravu na místo dávkování,“ vysvětlila Bohdana Tláskalová, vedoucí oddělní technologie distribuční sítě PVK. Společnost využívá stejnou technologii již od roku 2015 v případě vodojemu Flora.

Chlorování na vodojemu Ládví I je bezpečnější

Na vodojemu Ládví I bude od ledna do dubna letošního roku probíhat zkušební provoz. Společnost prostřednictvím tiskové zprávy dále uvedla, že nová  technologie výroby chlornanu sodného v místě využití používá jako surovinu běžnou kuchyňskou sůl, což je oproti provozování chlorovny s plynným chlorem provozně a obslužně méně náročnější.

Praha se také po třiceti letech dočkala nové armaturní komory vodojemu, která byla nyní uvedena do provozu Na Mazance. Investorem je Pražská vodohospodářská společnost. Výstavba byla zahájena v roce 2020 a je připojena na stávající areálové rozvody DN 800 a DN 1000.

Praha má novou komoru vodojemu, na Mazance

Objem nové komory je 5 250 kubíků vody, čímž zvyšuje kapacitu vodojemu Mazanka na 17 250 kubíků. Komora vznikla z důvodu očekávaného stavebního rozvoje v oblasti Bubny – Zátory. V současnosti stojí v Praze 69 vodojemů. V říjnu byly také dokončeny stavební práce na pěti investičních akcích v lokalitě vodojemu Flora probíhajících od března 2019 s investičními náklady téměř 435 milionů.

Foto: www.ingbau.cz

 

 

 

Scroll to Top