Lesy ČR každoročně obnoví nebo vybudují 250 tůní a mokřadů

blank

V souvislosti s Dnem mokřadů, který připadá na 2. února, Lesy ČR připomněly zásadní vodohospodářský program Vracíme vodu lesu, díky kterému od roku 2019 dokončily 500 staveb za 850 milionů korun. Další projekty připravují. 

„Každoročně obnovíme nebo vybudujeme 250 tůní a mokřadů. Jde většinou o technicky jednoduché, levné a účinné terénní úpravy, které prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům,“ řekl generální ředitel Dalibor Šafařík. Podnik obnovuje přirozený vodní režim lužních lesů, mokřadů, pramenišť, rašelinišť a upravuje využití lesnických melioračních sítí. „Naše vodohospodářská opatření patří k evropským adaptačním změnám v lesnickém hospodaření, kterými reagujeme na změny klimatu,“ uvedl Šafařík. Letos podnik vyčlenil 250 milionů, které využije při realizaci 180 projektů a projekční přípravě 110 dalších.

blank

Světový den mokřadů odkazuje na datum podepsání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Česká republika je smluvní stranou od roku 1990 a v seznamu má zapsáno 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy (Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky), říční nivy (Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí), rašeliniště (Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště), a dokonce jeden ojedinělý podzemní mokřad – Podzemní Punkva. Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně světově nejohroženější ekosystémy. Od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice se hovoří až o 80 %.

Scroll to Top