876 milionů na vodohospodářské projekty na účtu Fondu Turów

blank

V únoru 2022 uzavřela česká a polská vláda dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów. Díky ní polská strana dostavěla a testuje plnou funkčnost stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území.

Polská strana se v uzavřené dohodě ze čtvrtka 3. února 2022 k tématu těžby v hnědouhelném dolu Turów zavázala k tomu, že na transparentní účet Libereckého kraje „Fond Turów ČR-PL“ pošle 35 milionů eur, z toho Polský stát 25 milionů eur a nadace PGE Foundation 10 milionů eur. Vyčíslení finančních nákladů vychází z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností.

Na účtu Fondu Turow je dnes podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty 876 milionů korun na spolufinancování vodohospodářských projektů, které mají zajistit pitnou vodu pro obyvatele pohraničí. „Na tyhle peníze se zatím nesáhlo, předpokládáme letos na podzim zahájení první stavby, a to je posílení úpravny vody v Machníně, ze které se pak budou lokality Václavice, Uhelná a Horní Vítkov zásobovat vodou. V příštím roce by se měl začít stavět přivaděč směrem k Václavicím a Vítkovu a patrně také vodovody v obou těch obcích,“ řekl Půta. Ministr životního prostředí Marian Jurečka ocenil, že polská strana plní své závazky.

„Ukončit spor o důl Turów bylo velmi důležité, zejména s ohledem na současnou geopolitickou situaci a nutnost zajištění energetické bezpečnosti. Podpisem smlouvy se zlepšily česko-polské vztahy, což otevřelo novou kapitolu bilaterálních vztahů. Naši experti jsou v neustálém kontaktu s českými úřady. Během prvního roku trvání dohody byly splněny všechny plánované úkoly. Věřím, že díky dobré spolupráci týmů na české i polské straně bude další plnění dohody probíhat stejně hladce,“ doplnila polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová.

Scroll to Top