Varování před vstupem na zamrzlé hladiny

blank

Vlivem nízkých teplot dochází k zamrzání hladin nádrží, rybníků, řek a k zamrzání dochází také na jezových zdržích. Vstup na ledovou plochu v tomto období podle vodohospodářů představuje závažné riziko. 

Plochy nezamrzají rovnoměrně, tloušťka a pevnost ledu se může odlišovat, a tyto odlišnosti jsou pouhým okem neviditelné. U nádrží se provádí manipulace s hladinou. To může vést k vytváření prasklin v ledu, dutin pod ním, k jeho zeslabování a celkové nestabilitě plochy.

Led je v důsledku manipulace často „zavěšen“ i mnoho centimetrů nad skutečnou hladinou. V tocích dochází k podobným jevům samovolně vlivem kolísání stavu. K nestabilitě ledu přispívají také výkyvy počasí.

Podle vodohospodářů nemůže být zajištěna bezpečnost osob na ploše a pohyb na ní může být velmi rizikový. V korytech řek a potoků dále hrozí vznik ledových nápěchů a při jejich uvolnění se průtok může velmi rychle změnit a vážně ohrozit osoby pohybující se v prostorách pod těmito ledovými jevy.

Scroll to Top