Kybernetická bezpečnost ve vodárenství

blank

SOVAK ČR připravuje seminář na téma kybernetické bezpečnosti ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2, který proběhne 23. února v Praze.

Na semináři v návaznosti na probíhající implementaci směrnice NIS2 do zákonné úpravy kybernetické bezpečnosti bude představen aktuální stav procesu novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti, harmonogram zavádění novely do praxe, rozsah změn a jejich dopad na společnosti v České republice.

Přednášet budou Martin Švéda, NÚKIB; Daniel Hejda, Cyber Rangers, Jindřich Kalíšek, advokát; Michal Beneš, system boost. Zhodnotí aktuální situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vodárenství a ukáží praktické dopady nové legislativy na tento segment. V dalších přednáškách se zaměří na praktická doporučení v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti, na které nová legislativa klade důraz, a to kybernetické bezpečnosti v rámci dodavatelského řetězce, systému osvěty a vzdělávání napříč organizací a zabezpečení kontinuity činnosti organizace po haváriích a útocích.

Duchem semináře je představení nových povinností a doporučení pro jejich adopci u vodárenských společností praktickou formou, nikoli strašení o formálních dopadech nové směrnice NIS2 a doporučení formalizovaných opatření.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 17. února 2023 na e-mail doudova@sovak.cz.

Scroll to Top