Povodí Labe k přípravám výstavby suché nádrže Mělčany

blank

Nádrž má být zásadním prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící podél Dědiny (Zlatého potoka) pod ní, zejména Mělčany, Dobrušku a Pulice. Kladný vliv se podle vodohospodářů projeví rovněž dále po proudu v Českém Meziříčí a Třebechovicích pod Orebem.

Na začátku roku došlo k setkání vedení Povodí Labe a nového vedení Dobrušky, během kterého se obě strany ujistily o zájmu vybudování strategické stavby. Povodí Labe se přípravě realizace projektu věnuje více než 20 let. V současnosti  je vykoupeno více než 95 % potřebných pozemků, přičemž státní podnik do přípravy stavby vložil již 57 milionů korun z vlastních zdrojů.

V roce 2020 bylo zahájeno stavební řízení, které je přerušeno do doby, než bude dokončena majetkoprávní příprava, kde je nutné uzavřít jednání s posledními deseti z celkového počtu osmdesáti vlastníků. Nádrž zachytí zhruba 3 159 000 kubíků vody. Technické řešení také minimalizuje dopady na vodní a vodu vázané ekosystémy, ryby a jiné živočichy, včetně zvlášť chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality a přírodní památky Dědina u Dobrušky.

Scroll to Top