Praha: Méně havárií ve vodovodní síti

blank

Pražské vodovody a kanalizace uvedly, že na vodovodní síti bylo loni odstraněno 3 874 havárií. Je to o 257 událostí méně než v roce 2021. Vzrostl počet havárií kanalizační síti z 2 805 na 3 544.

Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo čtyřicet, což je o 31 méně než předloni, vysvětlila dále společnost. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu (71,5 %) a pohyb půdy (22 %). „Průměrná doba přerušení dodávky jednou havárií poklesla na 10 hodin a 27 minut,“ řekl mluvčí Tomáš Mrázek.

Nejvíce havárií na velkých sídlištích

Nejvíce havárií se událo na Praze 4 a Praze 5. „Je to dáno velkými sídlišti, které se stavěly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, a tehdejší vodohospodáři museli povinně používat nekvalitní polskou litinu,“ vysvětlil Mrázek.

Z celkového počtu havárií na kanalizační síti (3 544) bylo 50 % na přípojkách, 29 % na stokách a necelých 16 % na vstupních šachtách. Podle druhu poškození byla v 77 % případů příčinou havárie kanalizační sítě ucpávka a sedimenty. Dále bylo řešeno 348 chybějících či poškozených poklopů na stokové síti, což bylo o 112 víc než v roce 2021.

Scroll to Top