Milník v Brně: instalace SMART vodoměru s číslem 20 000

blank

Brněnské vodárny a kanalizace nainstalovaly již 20 000 chytrých vodoměrů, které jim umožňují několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě vody, z čehož je možné detekovat úniky při poruchách u vnitřních rozvodů u zákazníků.

Ty se nejčastěji projevují jako skryté, ve formě protékajícího záchodu nebo pojistného ventilu zásobníku teplé vody. Vodárny dále zdůraznily, že jim chytré vodoměry jen za rok 2022 zachytily úniky pitné vody o objemu jednodenní spotřeby města Brna.

Mezi největší přínosy zařízení řadí jednoduchý náhled na stav vodoměru přes online aplikaci, neustálý přehled o množství spotřebované vody, ochranu zásob vodních zdrojů nebo možnost dálkového odečtu bez vstupu k zákazníkovi.

Scroll to Top