Vimperk: zdražení o necelých 17 procent

blank

Při výši inflace v roce 2022 a nárůstu cen bylo ve Vimperku schváleno navýšení ceny vody o 16,71 %. Za kubík odběratelé měsíčně zaplatí 87,25 koruny. Město pronajímá vodárenský majetek společnosti ČEVAK.

Výše nájemného se vypočítává z výše vodného a stočného, od které se odečtou náklady na provoz a výdaje s tím související. V případě, že nájemné by bylo v částce pokrývající reprodukci majetku, cena za vodu by byla vyšší.

Největší vliv na vodné a stočné má cena elektrické energie, materiálu a provozní náklady. Za poslední dva roky došlo k výraznému navýšení těchto cen.

Scroll to Top