Tip pro žáky a učitele: Roční projekt Zachraň vodu s Vodoměrkou

blank

Projekt je určen učitelům a žákům základních škol. Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ v této souvislosti nabízí Český svaz ochránců přírody Vlašim kompletní metodickou podporu, díky které budou schopni provést své žáky cestou pitné vody od jejího zdroje přes domácnost a školu až po čistírnu odpadních vod.

Žákům projekt nabízí možnost atraktivním a zábavným způsobem získat komplexní znalosti o pitné vodě. Ke každému tématu je pro ně připraveno několik pracovních listů, které si společně ve třídě nebo sami doma vypracují.

Budou si lámat hlavu, diskutovat ve dvojici i ve skupině, měřit, zapisovat, pátrat, kreslit, fotit, vyrábět, počítat. A při tom všem jen tak mimochodem získávat spousty informací o vodě.

Úkol: Do jakých okruhů je téma pitné vody v projektu rozděleno?

Zdroj: http://www.zachran-vodu.cz/cs/1648-rocni-projekt

Scroll to Top