PMO dokončilo protipovodňový prvek v Břeclavi

blank

Povodí Moravy po sedmi měsících dokončilo stavbu protipovodňové zídky v Břeclavi na Komenského nábřeží a zakončilo tak realizaci protipovodňových opatření v zastavěné části města.

„Provedli jsme kompletní rekonstrukci původní protipovodňové zdi v délce 133 metrů a výstavbu nové zídky v délce 377 metrů. V některých místech došlo k mírnému navýšení koruny zdi. Cílem bylo, aby na obou březích byla shodná výška protipovodňové zídky, aby se v případě zvýšených průtoků voda nevylévala z koryta řeky,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Současně s tím vodohospodáři provedli terénní úpravy břehu v blízkosti autobusové točny. Stavbu za 8,9 milionu financovalo ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy.

S akcí souvisela také výsadba 20 stromů, které byly vysázeny ve svahu pod protipovodňovou zdí. Jak uvedlo Povodí Moravy, dřevo z původních stromů vodohospodáři využili v zájmu ochrany životního prostředí na zbudování zcela nového broukoviště u Podivína, které lze spatřit z veřejně dostupné cesty mezi Podivínem a Ladnou. V návaznosti na stavbu protipovodňových opatření bude v lokalitě příští rok pokračovat rekonstrukce kanalizace, o té již redakce vodarenstvi.cz informovala zde.

Zdroj: Povodí Moravy

 

 

Scroll to Top