VaK Břeclav: pokračujeme v digitalizaci

blank

Firma chce zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi projektanty či investory a VaK Břeclav. Pracuje proto na postupné digitalizaci, která nově přináší možnost získat vyjádření k projektové dokumentaci elektronickou cestou.

„Tato nová možnost je součástí procesu digitalizace administrativních činností společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Díky elektronickému podání žádosti a odeslání našeho vyjádření zkrátíme čas  vyřízení žádosti,” vysvětlil ředitel společnosti Milan Vojta.

V současnosti podle něj probíhá testování elektronického vyřizování žádostí o vyjádření. „Možnost podat žádost klasickou papírovou cestou nebo e-mailem skončí na konci letošního roku. Už od minulého roku funguje elektronickou formou také automatické vydávání vyjádření k existenci sítí ve stavebníkem zadaném zájmovém území,” doplnil Vojta.

Elektronické vyjádření bude aplikováno například k získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, k ohlášení stavby, k získání stavebního povolení či společného povolení stavby, k povolení demolice, přeložky, k provedení změny stavby nebo k prodloužení platnosti vyjádření.

 

Scroll to Top