Výzkum akademie věd – mikroplasty ve vodě

blank

Mikroplasty jsou definovány jako částice plastových materiálů nepřesahující rozměr 5 milimetrů. Jedná se o antropogenní polutanty, jejichž přítomnost byla v posledních letech prokázána ve všech složkách přírodního prostředí, včetně prostředí vodního.

Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky se ve svých výzkumech věnuje nemálo zajímavým a potřebným tématům jako je například degradace právě těchto mikroplastů ve vodním prostředí a tomu, jaké látky se z nich uvolňují.

Úkoly:

Shlédni tuto videoukázku: Co s námi bude? Mikroplasty v pitné vodě: https://www.youtube.com/watch?v=TJQn7WhcOSI

Odpověz na otázky:

  • Co to jsou antropogenní polutanty?
  • Kolik plastů ročně vyprodukujeme?
  • Jak rozumíš výrazu membránové technologie?

 Zdroj: https://www.ih.cas.cz/vyzkumna_temata/mikroplasty

Scroll to Top