Ministerstvo zemědělství vybralo výzkumné projekty na tři roky

blank

Ministerstvo zemědělství podpoří 22 vědeckých a výzkumných projektů v dalších třech letech díky programu aplikovaného výzkumu. Výzkumníci se zaměří například na možnosti efektivního využití zemědělských vstupů, které se týkají se snížení spotřeby pesticidů i hnojiv, a na opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství nebo vysušování krajiny. Ministerstvo na tytu účely alokuje 251 milionů. 

„Chceme podpořit rozvoj takových metod hospodaření, které se zaměřují na efektivní využití zemědělských vstupů týkající se zejména snížení spotřeby pesticidů a hnojiv, což považuji v současné situaci ovlivněné konfliktem na Ukrajině za klíčové. Podpoříme také výzkum opatření a zemědělských postupů, které přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Prioritou je výzkum metod hospodaření, které pomohou naplnit cíle v oblasti ochrany klimatu i zlepšení stavu půdy a vody v ČR,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

K dalším podpořeným projektům patří výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jde o příležitost pro zvyšování příjmů českých zemědělců, diverzifikaci a stabilizaci sektoru a zároveň posílení ambice v cestě za energetickou soběstačností ČR. Ministerstvo rovněž podpoří výzkum větrné eroze a vysušování krajiny, čištění pitné a závlahové vody a hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu dopadů na ekosystémové služby.

Zdroj: ministerstvo zemědělství 

 

 

 

 

 

Scroll to Top