Lesům na Vysočině pomůže metoda ze Slovenska

blank

Svahovité lesy v regionu se potýkají s vysycháním, půdní erozí nebo bleskovými záplavami. Půda totiž po těžbě nezvládne vsakovat vodu, která odtéká pryč a zaviní další škody. Tématu se věnoval Český rozhlas, v revíru Zlatomlýn se sešli lesníci a představili novou metodu ze Slovenska. Příspěvek si můžete pustit zde.

V roce 2020 se podle Českého statistického úřadu lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 647 hektarů, to je 30,6 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,3 %, což je druhá nejvyšší hodnota v ČR.

Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

 

 

Scroll to Top