MŽP: nové výzvy přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu

blank

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR spouští dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), které se stanou zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

„Je třeba se připravit na změny klimatu, je to nezbytná prevence, abychom do budoucna nemuseli „hasit“ obří škody. Samozřejmě to znamená zvýšené finanční nároky třeba na obce. Proto dotace na přizpůsobení se dopadům změny klimatu jsou jednou z hlavních oblastí podpory v novém programovém období OPŽP s alokací více než 61 miliard. Extrémní meteorologické jevy se bohužel čím dál tím častěji vyskytují i v České republice jako třeba letošní jarní bouřky se silným větrem a krupobitím nebo série povodní v minulé dekádě. Proto je potřeba se na ně co nejlépe připravit. Do komplexu preventivních opatření proti povodním spadá také budování systému předpovědní služby, modernizace systémů včasné výstrahy a také vytváření analýz a studií pro stanovení záplavových území. Právě na podporu těchto aktivit je určena jedna z aktuálně vypsaných výzev,“ zdůraznil nutnost výzev ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Jedná se o 22. výzvu a projekty v oblasti zkvalitnění protipovodňových systémů mohou podávat státní podniky a organizační složky státu včetně jejich příspěvkových organizací. Ve 23. výzvě, která se zaměřuje na sanaci svahových nestabilit a skalních řícení, je okruh příjemců podpory širší, zažádat o dotaci mohou například obce, jejich dobrovolné svazky, obecně prospěšné společnosti či fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

„Na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření ze strany obcí, měst, krajů a dalších subjektů je k dispozici finanční podpora v již probíhající 19. výzvě, kterou jsme vyhlásili letos v září. Alokace činí dvě a půl miliardy korun a ještě v ní zbývá dostatek prostředků k čerpání. Navíc je to výzva nesoutěžní, takže je o dotaci možné žádat průběžně,“ doplnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Scroll to Top