Domov pod hradem Žampach chce hospodařit s dešťovkou

blank

Radní Pardubického kraje vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku pro Domov pod hradem Žampach. Ta umožní šetrně hospodařit se srážkovými vodami a využívat je pro místní zahradnictví. Kraj o tom informoval na svých internetových stránkách.

„Jedná se o vybudování nově navržené podzemní nádrže s kapacitou 210 metrů krychlových, kam bude svedena dešťová kanalizace v lokalitě u parkoviště. Dále je tu navržené nové koryto v lokalitě u křižovatky, které bude napojeno na stávající propustek přes cestu, dál půjde zatravněnou údolnicí a na konci bude jezírko s hrázkou a přepadem do původní trasy zatrubnění,“ vysvětlil náměstek pro investice Roman Línek.

Náklady přesáhnou osm milionů. „Významnou část výdajů zajistíme z evropských fondů v rámci Národního programu životního prostředí,“ doplnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Domov pod hradem Žampach se sídlem v zámeckém areálu je zařízením poskytujícím sociální služby jako příspěvková organizace Pardubického kraje. Domov nabízí pobytové, terénní a ambulantní služby určené pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Prostřednictvím doplňkové činnosti domov provozuje Arboretum Žampach a zpřístupňuje veřejnosti zámecký areál s výjimkou interiéru zámecké budovy, kde jsou poskytovány sociální služby.

 

 

 

 

Scroll to Top