SmVaK Ostrava: osm kilometrů vodovodním přivaděčem masivem Oderských vrchů

blank

Přes osm kilometrů vodovodního přivaděče s průměrem 2 450 milimetrů prošli 21. září zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice z Ostrava – Radvanic. Přivaděč je ražený ve skále, aby překonal masiv Oderských vrchůmz portálu v blízkosti Úpravny vody Podhradí do Dolejších Kunčic. Revize štolového přivaděče podobných parametrů musí být provedena jednou za deset let, aby byl prověřen jeho technický stav a identifikovány případné netěsnosti nebo stavební poruchy, vysvětlil mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. 

„Samotné revizi předchází řada provozních opatření, která je nezbytné provést, aby bylo zajištěno bezproblémové zásobování regionu pitnou vodou. Štolový přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice tvoří III. větev Kružberského skupinového vodovodu a dodává vodu do části Ostravy a severní části okresu Nový Jičín. Dále pokračuje přívodním řadem přes Bílov do Krmelína a Bělé. Před začátkem revize bylo nezbytné naplnit na potřebnou úroveň všechny vodojemy obvykle zásobované vodou z tohoto díla, následně přivaděč, do něž byl přítok z úpravny vody uzavřen, vyprázdnit tak, aby do něj bylo možné bezpečně vstoupit a provést revizi. Z bezpečnostních důvodů byla během akce odstavena z provozu Úpravna vody Podhradí a dodávky pitné vody dalšími větvemi Kružberského skupinového vodovodu,“ uvedl dále Síbrt.

Přivaděč je kruhového profilu, bez umělého větrání a bez osvětlení a pro lepší lepší orientaci jsou na chodbách na boku instalována každých zhruba sto metrů číselná značení. Štola je podle mluvčího postavena s minimálním úklonem. Nezbytná jsou hygienická pravidla. Revizní tým se musí ve štole pohybovat po dezinfekci v nové gumové obuvi, v čistém voděodolném oděvu a vybaven osobními ochrannými pomůckami, stejně jako potřebnou technickou v podobě analyzátorů okolního prostředí. Revize zde až na několik drobných průsaků neshledala zásadní problémy.

Hlavní hřeben Oderských vrchů včetně nejvyšších vrcholů se nachází ve vojenském prostoru Libavá, který zde byl vybudován po druhé světové válce, a proto je zde pouze omezený přístup. Svahy Oderských vrchů pokrývají rozlehlé smíšené lesy, kolem neregulovaného toku řeky Odry se rozkládají lužní lesy s nivami. Řeka Odra pramení na svazích Fidlova kopce nedaleko osady Kozlov ve výšce 633 metrů.

 

 

 

Scroll to Top