Jindřichův Hradec řeší financování čistírny

blank

Vzhledem k finanční náročnosti intenzifikace technologií čistírny odpadních vod hledá město vhodné dotační tituly, které by pomohly akci spolufinancovat.

Analýzu dotačních možností projektu Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec ve vlastnictví města pro strategické rozhodnutí vedení podat či nepodat žádost o podporu prostřednictvím těchto dotačních titulů zpracovala společnost AP INVESTING. Jak dále uvedlo město, ve hře je buď dotace prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, nebo z programu ministerstva zemědělství. Výběr jedné z variant se bude odvíjet od závazných podmínek poskytovatelů dotací a jejich dopadů na Jindřichův Hradec.

Dále bude při rozhodování o výběru kladen důraz na zhodnocení případných dopadů na navyšování stočného. Rada vzala analýzu dotačních možností na vědomí a dokument bude předložen zastupitelstvu. Cílem první etapy intenzifikace technologií čistírny odpadních vod Jindřichův Hradec je především splnění legislativních limitů stanovených pro vypouštění odpadních vod. V případě jindřichohradecké čistírny bude nutné výrazně posílit kapacitu aeračního zařízení ke snížení produkce amoniakálního dusíku.

Zpřísnění limitu pro celkový fosfor prakticky znamená dostavbu terciálního stupně pro srážení fosforu s následnou separací vysrážených látek. Při intenzifikaci budou využity stávající biologické linky. Stavba začne 1. listopadu 2022 a předpokládaný termín dokončení je do 30. dubna 2024. Celková závazná lhůta výstavby je maximálně 18 měsíců.

Scroll to Top