OVAK: nejvyužívanějšími kanály internet a zákaznická linka

blank

Nejvyužívanějšími informačními kanály o dodávkách pitné vody se staly internet a zákaznická linka, která zůstává pro 56 % respondentů nejpreferovanějším způsobem komunikace, výrazně si polepšila komunikace přes e-mail či využití zákaznického účtu na internetových stránkách společnosti.

Ty využívá 36 % dotazovaných, přičemž 96,6 % jejich návštěvníků je s nimi spokojeno. Společnost v červenci představila nové stránky, které se zaměřují na přehlednost a srozumitelnost sdělení a atraktivní vizualizaci informací a mapových podkladů. Online služby využívá 29,3 % respondentů, ostatní preferují jiné komunikační kanály, či si možnosti komunikace přes internetové stránky nejsou vědomi, nemají o ně zájem, nebo potřebu je využívat. Preference komunikačních kanálů a zdrojů pro poskytování informací se samozřejmě liší podle věku a vzdělání respondentů, mladí lidé upřednostňují elektronické formy komunikace, starší lidé preferují tradiční formy.

Informace vyplývají z průzkumu spokojenosti klientů, který se uskutečnil po čtyřech letech. Průzkum, který zajišťovali studenti katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, měl třicet otázek a zúčastnilo se 1 200 osob. Jeho hlavním výsledkem je údaj, který uvádí, že 98 % respondentů je se službami OVAK spokojeno.

Scroll to Top