Zamykání Ostravice neproběhne

blank

Jak jsme informovali před několika dny, hydrologická situace v povodí vodního díla Šance neumožňuje zajistit zvýšený průtok pro vodáky. V návaznosti na plánovaný sjezd Ostravice to uvedlo Povodí Odry. 

Pro konání vodácké akce Zamykání Ostravice 24. září 2022 vodohospodáři nemohou zajistit zvýšený průtok z nádrže nutný pro uskutečnění sjezdu. Ostravice je významná řeka v severovýchodní části naší země, která v minulosti tvořila hranici a později se stala hranicí zemskou mezi Moravou a Slezskem. Pramení na dvou místech v Moravskoslezských Beskydech. Horní část řeky se dělí na Bílou a Černou Ostravici.

Scroll to Top