V Čelákovicích začala výstavba nových přístavišť

blank

Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu dalších veřejných přístavišť na Labi. Začínají vyrůstat plovoucí mola pro malá plavidla a osobní lodní dopravu v Čelákovicích. Přístaviště umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit téměř v centru města, z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Akce je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě pro podporu rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

„Rekreační plavba je čím dál oblíbenější a výstavbou sítě přístavišť umožníme turistům opustit na chvíli vodní cestu a navštívit přilehlé turistické zajímavosti v Polabí. Nechceme, aby zůstali izolování na řece bez možnosti bezpečně přistát, poznat okolí a přenocovat,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Přístaviště leží blízko lávky pro pěší, kousek od centra Čelákovic. „Vzájemná blízkost obou přístavišť je příležitostí, aby cestující z osobních lodí i turisté na malých plavidlech využívali nový přístup do města od vody a je ekonomicky výhodná z hlediska stavebních prací a společného zázemí,“ sdělil Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. Nebude chybět ani výstavba přívodního vodovodního řadu, který financuje město a který kromě zásobování přístaviště pitnou vodou rozšiřuje stávající síť v přilehlé lokalitě s možností připojení dalších objektů.

obr2.png

„Za město Čelákovice jsme přesvědčeni, že nově vybudované přístaviště na Labi přispěje k podpoře cestovního ruchu a trávení volného času jak místních obyvatel, tak návštěvníků. Velkou výhodu vnímáme v tom, že přístaviště bude možné užívat bezplatně. V roce 2023 zaměříme celoměstské oslavy na téma Do Čelákovic po trati i po vodě, kdy si připomeneme význam řeky a železnice pro rozvoj města u příležitosti 150 let od příjezdu prvního vlaku do Čelákovic. Oslavy spojené s jízdami nostalgických vlaků i plavbou lodí po Labi se uskuteční v sobotu 16. září 2023,“ řekl starosta města Čelákovic Josef Pátek.

Přístaviště bude tvořeno ocelovým plovoucím molem o rozměrech 9 x 4 metry. Stání pro malá plavidla bude umístěno asi 85 metrů dále proti proudu. Molo tvoří 10 samostatných, vzájemně pružně spojených železobetonových pontonů o celkové délce 83,2 metru a šířce 2,5 metru.  Na obou přístavištích je stání až po dobu 48 hodin bezplatné a pomocí přístavní karty bude možné z odběrných sloupků čerpat elektřinu a vodu. Díky tomu nebudou lodě poprvé ve Středočeském kraji potřebovat při stání naftové agregáty a malé čluny i velké osobní lodě si pohodlně doplní palubní tanky pitnou vodou.

 

 

Scroll to Top