V Žamberku zdražilo od září stočné

blank

Vodovody a kanalizace Žamberk zvýšily kvůli rostoucím nákladům stočné. V Pardubickém kraji letos zvýšili ceny vody také v Chrudimi a Moravské Třebové. Obvykle se ceny mění jednou ročně, od ledna. 

Jak uvedla Mladá fronta DNES, v Žamberku kleslo množství odpadní a čištěné vody, vodárny měly hotovou kalkulaci, která byla proti aktuálnímu stavu jiná. „Dále nastalo další nepředpokládané navyšování nákladů materiálů, energií a služeb v probíhajícím roce,“ uvedl prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk Antonín Fiala.  Stočné nově činí 35,50 koruny bez DPH, dříve to bylo o tři koruny za kubík méně.

Kalkulace je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace.

 

 

Scroll to Top