Jihomoravský kraj podpoří projekty proti suchu

blank

Půl milionu na novou vodní tůň, desetitisíce na ošetření stromů v aleji nebo na projektovou dokumentaci ke vzniku nového suchého poldru. Radní Jihomoravského kraje již schválili návrh rozdělení dotací v rámci 2. kola výzvy dotačního programu určeného k podpoře adaptačních opatření na změnu klimatu.

Druhým rokem je navýšena podpora projektů přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině na 20 milionů korun. „V dubnu jsme prostřednictvím 1. kola rozdělili mezi 102 uchazečů o dotaci 9,4 milionu korun. Nyní chceme rozdělit 23 žadatelům z řad obcí a měst částku 4,2 milionu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník. Následně dodal, že konečné slovo budou mít zastupitelé na zářijovém jednání.

Dotační program Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022 je rozdělený do čtyř dotačních titulů: Zadržení vody v krajině (DT 1), Následná péče o zeleň (DT 2), Projektová dokumentace (DT 3), Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn (DT 4). Tato opatření přispívají ke zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Foto: MŽP 

 

 

Scroll to Top