Údržba 310 metrů hlubokého vrtu na jihu Čech

blank

Začala očista a údržba 310 metrů hlubokého vrtu, který se podílí na zásobování Českých Budějovic pitnou vodou. Jak uvedla společnost ČEVAK, na tuto náročnou akci musel být povolán speciální padesátitunový jeřáb. Ten má za úkol vytáhnout z hloubky 45 metrů čerpadlo, které následně technici zkontrolují.

„Po ustálení hladiny vody zaměstnanci vrt prohlédnou pomocí kamery a následně ho vyčistí. Tento podzemní vrt nacházející se nedaleko Opatovic je jedním ze dvou, které zásobují Úpravnu vody České Budějovice. Ta je ve vlastnictví města a byla zprovozněna v roce 2009 jako záložní zdroj pitné vody. Do Budějovic ji tak dodává souběžně s Úpravnou vody Plav. Výrobní kapacita budějovické úpravny je v běžném povozu 50 litrů za vteřinu, v případě potřeby to může být až 80 litrů. Voda, která se tímto způsobem získává z Budějovické pánve, je velmi kvalitní,“ vysvětlila společnost ČEVAK.

blank

Voda je z úpravny tlačena čerpadly potrubím do vodojemu Hosín, odkud gravitačně přitéká do vodovodní sítě Českých Budějovic. Údržbu vrtu rovněž vodaři spojili s kontrolou budějovické úpravny. Nejpozději do konce pracovního týdne bude provoz úpravny obnoven v plném rozsahu. České Budějovice budou po celou dobu plně zásobovány vodou z úpravny vody Plav a obyvatelé města žádnou změnu nezaznamenají.

 

Scroll to Top