Plzeň odmítá nařčení ohledně dopouštění Boleváku

blank

Statutární město Plzeň informovalo o tom, že byl v pátek 16. září spuštěn nový systém na napouštění vody do Velkého Boleveckého rybníka. V souvislosti se slavnostním spuštěním díla se na sociální síti podle města objevily nepravdivé informace o tom, že Plzeň při prezentaci díla nepoužila vodu z řeky Berounky, ale „pitnou vodu odebranou z vodovodu“. Redakce vodarenstvi.cz proto reakci krajského města publikuje v nezměněné podobě. 

Plzeň se proti takovéto hrubě nepravdivé a účelové informaci zásadně ohrazuje a vyzývá starostu devátého městského obvodu Plzeň – Malesice, pana Aleše Tolara, aby se zdržel šíření daných, hrubě nepravdivých údajů, které poškozují město Plzeň a hrubě a nemravně manipulují s míněním občanů města.

V tomto smyslu město Plzeň vyzývá pana Aleše Tolara, starostu devátého městského obvodu Plzeň – Malesice, aby neprodleně odstranil svůj nepravdivý příspěvek na dané téma nazvaný „Proč nám lžou?“ ze svého profilu na sociální síti a za šíření této hrubě nepravdivé informace se na daném profilu sociální sítě neprodleně omluvil. V opačném případě bude město Plzeň bohužel nuceno, k ochraně své pověsti a ochranně svých občanů, podniknout příslušné právní kroky.

Město Plzeň si dovoluje odkázat na dálkově přístupný elektronický profil zadavatele města Plzně – odkaz pod textem, na kterém je veřejně k dispozici, tedy i panu starostovi Aleši Tolarovi, od 20. ledna 2022 celý projekt provedení díla, včetně celé technické a výkresové dokumentace. Již z této projektové dokumentace je zřejmé, že dílo doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka – jímání, úpravna vody a přívodní potrubí, není jakkoliv napojeno na městský, ani jakýkoliv jiný vodovodní řad s pitnou vodou a že jediným zdrojem pro jímání vody je Berounka.

Dle daného projektu bylo nejen dílo zpracováno, ale též samozřejmě zhotoveno a věcně a místně příslušným úřadem uvedeno do provozu. Je tedy velice smutné, že namísto jasných technických fakt jsou volenými představiteli městského obvodu prezentovány zjevně nepravdivé údaje, mající za následek neslušnou manipulaci s veřejností a vyvolání obav o provoz jejich oblíbených rekreačních míst a o systém nakládání s vodními zdroji. V tomto smyslu město Plzeň opětovně uvádí, že nově spuštěný systém pracuje pouze s vodou z řeky Berounky, kterou přečišťuje a následně potrubím pouští do Boleveckého rybníka.

Již při slavnostní prezentaci díla primátor Pavel Šindelář média informoval  tom, že vytrvalé deště posledních dní zkalily vodu v řece Berounce, odkud se čerpá voda do úpravny vody v areálu čistírny odpadních vod. Doplňování vody do oblíbeného rekreačního rybníku tedy teď aktuálně není možné, neboť by došlo ke zničení membrán úpravny. Doplňování se spustí v okamžiku, kdy opadne zakalení a povolí to naměřené hodnoty. Do Boleveckého rybníku byla v pátek 16. září symbolicky puštěna již dříve z řeky přečištěná voda, a to ze zásobníku, který je součástí uzavřeného systému díla, do kterého byla voda z Berounky akumulována v předchozích dnech, kdy probíhaly finální zkoušky systému. Čerpání pitné vody z městských vodovodních řadů do tohoto díla není technicky možné, neboť dílo není na takové řady napojeno.

Scroll to Top