Prázdninové hry na téma voda

blank

Molekuly

Počet lidí: neomezený

Čas: 5 minut

Děti se rozptýlí po omezeném prostoru (zahradě, lese apod.) a procházejí se. Učitel zadá počet atomů v molekule nebo u starších řekne přímo vzorec např. voda – H2O. Děti se musí pevně chytit po dvou, po třech, sedmi apod. Kdo se nezařadí, vypadává. Důležité je, aby molekula byla pevná, všechny děti se drží za ruce nebo se objímají, jinak jsou vyřazeny.

Čtyři živly

Počet lidí: neomezený

Materiály: kruh z židlí, o jednu méně než je účastníků

Čas: 5-10 minut

Děti sedí v kruhu, jeden uprostřed, obchází sedící a každému říká náhodně jeden z živlů. Když řekne „oheň“ – všichni se musí přemístit, „voda“ – dítě se zachrání názvem živočicha žijícího ve vodě, „vzduch“ – název ptáka, hmyzu, „země“ – název zvířete žijícího na souši. Stojící střídá názvy živlů v rychlém sledu, dokud se někdo nesplete. Ten odchází a ubírají se židle. Prostřední se snaží získat místo při pojmu „oheň“. Vítězí poslední.

Kapka vody

Počet lidí: neomezený

Materiály: papír, psací potřeby

Čas: do 10 minut

Požádejte děti, aby nakreslily to, co jim řeknete, aniž by se ptaly na podrobnosti. Říkejte jim, jak mají nakreslit kapku vody, bazén nebo nějaký jiný jednoduchý objekt. Používejte pouze geometrickou terminologii a nesdělte, jaký objekt popisujete. Řekněte například: „nakreslete dva ovály. Spojte okraje oválů pomocí dvou rovných čar. Na jednu čáru namalujte půlkružnici. Namalujte spirálu.

A teď se podívejte, co jste měli namalovat! Učitel maluje současně obrázek s dětmi. Samozřejmě je složité pochopit, co je popisováno tímto způsobem. Jakmile si děti své výtvory porovnají, zopakujte činnost ještě jednou, tentokrát s jiným objektem. Děti však mohou pokládat upřesňující otázky. Následuje opět porovnání výtvorů. Cílem této hry je ukázat, jak individuální interpretace ovlivňuje náš pohled na svět a pokud chceme rozdíly pochopit, musíme získat co nejvíc nových informací.

Záchodový toaletní papír

Počet lidí: 5-30

Materiály: rulička toaletního papíru

Čas: do 30 minut

Skupince cca 20-30 dětí dáme ruličku toaletního papíru s tím, aby si každý utrhl tolik, kolik papíru za den spotřebuje. Když je natrháno tak jim oznamte, že každý musí říct o sobě tolik vět, kolik má čtverečků papíru. Kolikrát za den musí všichni dohromady spláchnout?

Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra870

Zdroj: Zážitková pedagogika ve školní praxi, v rámci projektu „Učí se celá škola, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků v tišnovském regionu“ Mgr. Jitka Nečasová

Scroll to Top