Laboratoře OVAK uspěly v mezinárodním srovnání

blank

Mezilaboratorního mezinárodního porovnávání zkoušek organizovaného v rámci francouzské skupiny SUEZ se účastnilo 81 laboratoří z 24 států. 17 provozů bylo hodnoceno nejlépe, stupněm Excellent. 

Mezi nimi jsou Hydroanalytické laboratoře OVAK, jejichž hlavní činností je provádění chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod z ostravské vodovodní sítě, vodojemů, čerpacích stanic, studní, kanalizační sítě a jednotlivých technologických stupňů čistíren odpadních vod města.

blank

Společnost loni takto provedla 11 859 vzorků. Rozbory pro potřeby společnosti OVAK jsou zabezpečovány Hydroanalytickými laboratořemi akreditovanými ČIA,  které zajišťují služby v této oblasti i pro obyvatele, zejména rozbory vody ve studních a rozbory odpadních vod z domácích čistíren odpadních vod.

blank

Z celkového počtu 11 859 vzorků, které byly zpracovány v roce 2021, bylo provedeno 161 896 analýz. Externí zakázky tvořily 1 527 vzorků (12,9 %), 10 332 vzorků bylo zpracováno pro interní provozy OVAK a pro účely kontroly kvality. „Naší dlouhodobou snahou je poskytovat služby na špičkové úrovni a v mnoha z nich chceme patřit ke špičce nejen v České republice. Výsledky srovnání kvality naší laboratoře s dalšími v Evropě ukazují, že se nám to daří,“ sdělila mluvčí Radka Vanková.

 

 

Scroll to Top