Desítky milionů do vodovodní sítě na Novojičínsku

blank

V dubnu odstartovala první etapa modernizace vodovodního řadu v obci Sedlnice, na ni naváže modernizace přiváděcího řadu v sousedních Bartošovicích. 2 257 metrů nového vodovodu bude položeno ve stávající trase bezvýkopovou technologií cracking, která je šetrná k okolnímu prostředí a má minimální vliv na kvalitu života v dané lokalitě během stavby. Náklady dosáhnou 39 milionů.

Investici si vynutila silná inkrustace stávajícího potrubí, kterou potvrdil hydrotechnický průzkum. Došlo ke snížení kapacity přívodního potrubí mezi Sedlnicemi a Bartošovicemi a poklesu tlaku v rozváděcích řadech v Bartošovicích, kde nebylo možní napojovat nové obyvatele.

„Během stavby bude provedena výměna litinových řadů za potrubí částečně z vysokohustotního polyetylenu, které bude položeno bezvýkopovou technologií, a částečně za potrubí z tvárné litiny. To bude využito při vedení vodovodu pod tokem Sedlnice a dalším menším tokem a při vystrojení tří armaturních šachet, které nahradí ty stávající v nevyhovujícím technickém stavu,“ uvedl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. Součástí akce je přepojení 61 plastových a výměna dvou ocelových vodovodních přípojek. Zrušeno bude pět vzdušníkových a kalníkových šachet stejně jako dvě vodoměrné šachty.

„V roce 2022 investujeme do vodárenské infrastruktury 753 milionů korun. Dalších 288 milionů bude směřovat do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii společnosti. Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku,“ vysvětlil v zimě generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Téměř 334 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 256 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami dosáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,04 miliardy korun.

Scroll to Top